privacy & cookies

Moving Humans v.o.f.
Mattenbiesstraat 114
1087 ER Amsterdam
connect@movinghumans.com
+31613892150

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Moving Humans verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 4.

Moving Humans verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandelen van transacties
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • het afhandelen van klachten via onze website
 • je informatie toesturen over je account en bestelling
 • reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • betalingen verwerken en fraude voorkomen
 • je account voor onze webwinkel instellen
 • voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen

Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals Mijn Account) moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen en vragen te stellen. Hierbij wordt je gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij jouw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij relevante informatie, updates en inzichten met je delen. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Moving Humans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. De gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Moving Humans deelt je persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons je gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Moving Humans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van de website en applicaties, incassobureaus.

Voor het verwerken van betalingen maken wij gebruik van betaalproviders als Mollie en PayPal. Hierbij wordt informatie overgedragen die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop,  factuurgegevens en rekeninggegevens voor terugbetaling.

Moving Humans gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Moving Humans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je voor cookies afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op onze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven zoals LinkedIn. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Reeds geplaatste cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens bij Moving Humans in te trekken. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar connect@movinghumans.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Moving Humans neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via connect@movinghumans.com.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.