Welkom
Welkom bij Moving Humans. Welcome to Moving Humans.
We zijn een netwerk van mensen die anderen in beweging kunnen krijgen. Sluit je aan en word zelf ook een Moving Human.We are a network of people who can get others moving. Join us and become a Moving Human yourself.
Wat is MH
Wat is een Moving Human? What is a Moving Human?
Moving Humans zijn mensen die op een meeslepende manier inspireren, motiveren en activeren. Ze brengen een positieve verandering op gang en krijgen anderen daarin mee.Moving Humans are individuals who inspire, motivate, and activate others in an engaging manner. They initiate positive change and rally others to join them in it.
Jij bent MH
Jij bent een Moving Human.You are a Moving Human.
Wij geloven dat iedereen een Moving Human in zich heeft. En wij helpen graag om die uit jezelf te bevrijden en steeds sterker te maken. We believe that everyone has a Moving Human inside of them. We’re here to help you unleash that capacity and develop it further.
Krijg mensen mee
Krijg mensen mee.Get people moving.
Welkom dus bij ons netwerk van Moving Humans. Vakmensen die je helpen om je verhaal, stem, stijl en overtuigingskracht te vinden. En steeds beter te worden in het meekrijgen van mensen.So, welcome to our network of Moving Humans. Professionals who help you find your story, voice, style, and your power to persuade. And to develop your skills to get people moving.
previous arrow
next arrow
Slide
Vind je verhaal, stijl en stem. En krijg mensen mee.Find your story, style and voice. And get people moving.
Inhoud
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
InhoudEssence
Mensen inspireren, motiveren en activeren begint bij de inhoud en opbouw van je verhaal.Inspiring, motivating, and activating people starts with the essence and structure of your story.
Echtheid
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
EchtheidAuthenticity
Hoe dichter bij jezelf, hoe groter je geloofwaardigheid en overtuigingskracht.The closer to your true self, the greater your credibility and power of persuasion.
Visualisatie
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
VisualisatieVisualisation
Alleen als mensen letterlijk hetzelfde beeld op hun netvlies hebben, kunnen ze een gedeelde visie nastreven.Only when people literally have the same image in their minds can they pursue a shared vision.
Menselijkheid
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
MenselijkheidBeing human
De menselijke factor is niet te kopiëren of te automatiseren. Intuïtie. Gevoel. Inzicht. Wijsheid. Creativiteit. Humor. Plezier. Motivatie. Bezieling. Alleen daarmee krijg je mensen echt mee.The human factor cannot be copied or automated. Intuition. Feeling. Insight. Wisdom. Creativity. Humour. Fun. Motivation. Inspiration. Only these can really win people over.
Ontwikkeling
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
OntwikkelingDevelopment
Het hoogste niveau waarop een mens kan functioneren, is dat van inzicht, creativiteit en motivatie. Er bestaat geen opleiding die je daar in één keer brengt. Blijf je dus ontwikkelen. En geniet ervan!The highest level at which a person can function is that of insight, creativity, and motivation. There is no training that can get you there in one go. So keep developing yourself. It’s fun!
Delen
Dingen waar we in gelovenThings we believe in
DelenSharing
Als je altijd op je eigen vierkante meter blijft, word je nooit groter dan jezelf. Hoe meer je contact maakt, hoe beter de verbinding. Hoe meer je samenwerkt, hoe groter de beweging. En hoe meer je deelt, hoe meer je krijgt.If you always stay within your own square meter, you’ll never grow bigger than yourself. The more you connect, the better the involvement of others. The more you collaborate, the greater the movement. And the more you share, the more you get.
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
Ontwikkel je moving skillsDevelop your moving skills
Slide
InspirationInspiration

Als Moving Human inspireer je van binnenuit. Je hebt een meeslepende visie die voortkomt uit waar je oprecht in gelooft. Daardoor kunnen anderen je vertrouwen en volgen. Hoe dichter bij jezelf, hoe groter je overtuigingskracht. As a Moving Human, you inspire from within. You have a compelling vision that stems from what you genuinely believe in. This allows others to trust and follow you. The closer to your true self, the greater your persuasive power.

PresentationPresentation

Je kunt op elk gewenst moment voor een groep gaan staan en mensen meenemen in je verhaal. Je hebt een heldere boodschap, gebruikt je stem en lichaamstaal en legt contact met je publiek. Je communiceert echt, oprecht en met impact.You can address a group at any time and draw people into your story. You have a clear message, use your voice and body language well, and connect with your audience. You communicate genuinely, sincerely, and with impact.

InteractieInteraction

Mensen meekrijgen begint met begrijpen waar de ander staat. Daarom ben je een meester in formuleren, luisteren, reageren en aanscherpen. En verander je soms zelf van positie, als dit anderen helpt hun barrières te doorbreken.Getting people on board starts with understanding where the other person stands. That’s why you are a master at phrasing, listening, responding, and refining. And shifting your own position, if this helps others overcome their barriers.

ActivationActivation

Als je mensen mee wilt krijgen, is hun eerste vraag ‘wat betekent dit voor mij’? Daarom maak je je visie aansprekend, persoonlijk hanteerbaar en stapsgewijs uitvoerbaar. En blijf je mensen activeren tot je samen je doelen hebt bereikt.When getting people onboard, their first question is, “What does this mean for me?” That’s why you make your vision appealing, personally manageable, and step-by-step executable. And you keep activating people until you achieve your goals together.

Slide
Storytelling

Het is jouw verhaal. Maar dat moet goed verteld, gebracht en gedoseerd worden. We helpen je bij de formulering, opbouw en visualisatie van je verhaal, zodat het begrepen en omarmd kan worden.It’s your story. But it needs to be told, delivered, and presented well. We assist you in formulating, structuring, and visualising your story so that it can be properly understood and embraced.

StemtrainingVoicetraining

Je stem is je akoestische visitekaartje. Maar kun je ermee omgaan? Spreek je duidelijk? Klopt je timing? Tref je de juiste toon? We helpen je de impact van je boodschap te vergroten door bewust gebruik te maken van je stem.Your voice is your acoustic business card. But do you use it well? Do you speak clearly? Is your timing right? Do you strike the right chord? We help you increase the impact of your message by consciously using your voice.

StijlontwikkelingStyledevelopment

Woorden kunnen mensen informeren. Maar overtuigen doe je ook non-verbaal. Met je houding appelleer je namelijk aan de intuïtie van mensen: goed verhaal, maar gelóóf ik het ook? Om die vraag met ja te beantwoorden, helpen we je om de best mogelijke indruk te maken.Words can inform people. But persuasion is mostly done non-verbally. Your pose appeals to people’s intuition: good story, but do I believe it? To positively answer that question, we help you to make the best personal impression.

Slide
Inhoud
Hoe een Moving Human zich ontwikkeltHow a Moving Human develops
Het hoogste niveau waarop een mens kan functioneren, is dat van inzicht, creativiteit en motivatie. De groei daar naartoe is als een glaasje water – je schenkt de lagen één voor één vol. Volgens de socioloog Malcolm Gladwell hebben degenen die ergens in uitblinken, er zeker 10.000 uur over gedaan om in de bovenste laag te komen. The highest level at which a human being can function is that of insight, creativity, and motivation. The growth towards this level is like filling a glass of water – you fill the layers one by one. According to sociologist Malcolm Gladwell, those who excel at something have spent at least 10,000 hours to reach the top level.
Slide
Wie we zijnWho we are
Slide
Slide
We zijn open!We are open!

Ben jij een Moving Human en deel je je inzichten graag met anderen? Meld je dan aan als trainer/coach! Ons platform is open voor inspirerende Moving Humans die anderen vooruit willen helpen!Are you a Moving Human and do you want to share your insights with others? Then sign up as a trainer/coach! Our platform is open to inspiring Moving Humans who wants to help others move forward!

Slide